TULOSSA Tietosuoja avainhalinnassa

Tietosuojan merkitys avainhallinnassa


Tietosuoja on osa perustuslain takaamaa yksityisyyden suojaa.
Tietosuojalainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että organisaatiot käsittelevät henkilötietoja lain mukaisesti ja vain silloin, kun niiden käsittelyyn on lainmukainen peruste. Se osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Aina, kun avainhallinnassa käsitellään henkilötietoja, tulee huomioida tietosuojalainsäädäntö, kuten EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansallinen tietosuojalaki.

Konsultointipalvelut

Avainhallintatietojen käsittelyssä on hyvin usein kyse myös henkilötiedon tallentamisesta ja käsittelystä. 

Oppitunnit